Hyppää sisältöön

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöit mainitaan usein hyvinä sijoituskohteina, koska ne tarjoavat asiakkailla vakuutusta jotain asiaa vastaan ja tämän jälkeen voivat käyttää asiakkaalta tulevaa rahavirtaa 'sijoitustoimintaan' kunnes niiden pitää maksaa vahinkotapahtuma. Tietenkin vakuutusyhtiöille on tavanmukaista tarjota vakuutuksia niille ihmisille, jotka vähiten vakuutusta tarvitsevat, joten näiden osalta yhtiö voi ainakin teoreettisesti tehdä hyviäkin voittoja.

Eli tiivistetysti voi sanoa vakuutusyhtiöiden tuoton jollain tavalla tulevan korkoa korolle ilmiön avulla.

Mutta vakuutusyhtiöitä on monenlaisia. Ennen kuin sijoittaa vakuutusyhtiöön, on hyvä ymmärtää hieman näiden yhtiöiden maailmaa.

Vakuutusyhtiöiden jaottelu.

Kun yrittää jokun hakukoneen kautta ottaa selkoa, millaisia vakuutusyhtiöitä on maailmassa Suomen kielellä, törmää kaikenlaisiin kuvauksiin yksittäisistä vakuutusyhtiöistä tai jäykkiin vakuutusyhtiölainsäädännön palasiin. On vaikea ymmärtää, miksi maailmalta löytyy helpommin tietoa englanniksi näinkin yksinkertaisesta asiasta.

No vakuutusyhtiöihin kohdistuva valvonta ja lainsäädäntö eroavat hieman maailman eri kolkissa. Suomessa toimii kahdenlaisia vakuutusyhtiöitä: Vakuutusoakeyhtöiötä tai Keskinäisä vakuutusyhtiöitä. Näin virallisesti Suomessa jaotellaan vakuutusyhtiöitä. Mutta sijoittajan näkökulmasta vakuutusyhtiössä kiinnostaa aivan muut asiat kuin, miten laki näkee yhtiön toimintamuodon olevan. Varsinkin pörssimarkkinoilla toimiva sijoittaja on kiinnostunut ensisijaisesti pörssiosakeyhtiöstä ja MILLAISIA TUOOTTEITA vakuutusyhtiö tarjoaa.

Lyhyesti kuvaten erillaisia vakuutustuotteita ovat:

- Yksityisten ihmisten dlämiseen liittyvät vakuutukset, kuten kotivakuutus, murtovakuutus, vahinkovakuutus.
- Rakennuksiin suuntautuvat vakuutukset.
- Henkivakuutukset.
- Suurimittaiset vahinkovakuutukset, joissa voi vakuuttaa yksittäisiä asioita kuten tapahtumia, tiettyjä päiviä tai
  mahdollisuutta joutua myrskytuhon uhriksi.
- Merivakuutukset.
- Velkoihin liittyvät vakuutukset.
- Liikennevakuutukset.

Näiden edellä olevien tyyppien mukaan voidaan jaotella vakuutusyhtiöitä. Jotkut vakuutusyhtiöt ovat erikoistuneet tarjoamaan vakuutuksia nimenomaan yksityisille henkilöille. Jotkut vakuutusyhtiöt ovat erikoistuneet nimenomaan henkivakuutuksiin. On olemassa vakuutusyhtiöitä, jotka vakuuttavat kaikkia mahdollisia vakuutuslajeja. Kun alkaa sijoittamaan vakuutusyhtiöön kannattaa pohtia kysymystä: Vakuutusyhtiö pyrkii myymään vakuutuksia niille, jotka eivät välttämättä tarvitse vakuutuksia. Kuinka hyvin vakuutusyhtiön erikoistuminen tai erikoistumattomuus auttaa tässä asiassa.

Mitä paremmin vakuutusyhtiöllä on mahdollisuus menestyä viimeksi mainitussa tavoitteessaan, sitä paremmin se tuottaa tulevaisuudessa. Vakuutusyhtiön menot ovat aina tulevaisuudessa tapahtuvaa ja tuotto tapahtuu tällä hetkellä. Se miten hyvin tuottoon on saatu koron korkoa ennen tulevia kuluja, kertoo yhtiön tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Mikä on pankin ja vakuutusyhtiön ero?

Sekä pankki että vakuutusyhtiö toimivat rahatalouden kanssa. Jotkut pankit tekevät sekä pankkitoimintaa että vakuutustoimintaa. Pankkitoiminnassa riskit liittyvät rahan lainaukseen. Pankit tekevät käytännössä rahaa korkotuloilla sekä käyttävät halpaa rahaa, jota asiakkaat lainaavat pankeille talletusten muodossa. Mikäli kaikki asiakkaat ottavat rahansa pois pankista, pankki on ongelmissa.

Vakuutusyhtiöiden riski on aivan toisenlainen. Ne saavat rahaa, jolla vakuutetaan jokin tuleva ongelma tilanne. Vakuutusyhtiön riski liittyy aikaan. Mitä kauempana mahdollinen takaisin maksutilanne on, sitä paremmin vakuutusyhtiö saa tuottoa. Vakuutusyhtiöllä ei ole pelkoa siitä, että asiakkaat hakisivat rahansa pois. Vakuutusyhtiön pelko on, että vakuutusmaksu kasvaisi suuremmaksi kuin se, mitä asiakas on vakuutuksesta maksanut.

Pankilla on ongelmia esimerkiksi mahdollisten rahapesuepäilyjen suhteen yhteiskunnassa. Vakuutusyhtiöllä näitä ei juuri ole. Riippuen minkälaisia vakuutuksia yhtiö tarjoaa esimerkiksi laajamittaiset luonnonkatastrofit voivat olla merkittävä riski vakuutusyhtiölle, mutta ei pankille. Pankille katastrofit voivat tuoda vain lisätuloja, koska tuhojen jälkeen yleensä tarvitaan lainaa. Tällaisissa tilanteissa pankki/vakuutusyhtiö yhdistelm toimii tehokkaimmin.

Vakuutusyhtiöiden arviointia.

Varsinkin yhdysvaltalaiset vakuutusyhtiöt pyrkivät voimakkaasti mainostamaan netissä. Vakuutusyhtiöiden toiminnan arviointiin on myös sivustoja, jotka antavat lausumia vakuutusyhtiöiden rankkauksesta hieman samalla tavoin kuin yhtiöiden lainanmaksu kykyä arvioidaan kansainvälisillä rahamarkkinoilla. Lisäksi tietenkin kansainvälisten rahamarkkinoiden arvioijien antamat lausumat ovat tärkeitä, kun tutkii vakuutusyhtiöitä.

Sijoittajan kannattaa tutkia vakuutusyhtiötä hieman samoin kriterioin, mitä vakuutuksen ottajankin pitäisi tutkia yhtiötä. Eli kysyä:

  • Millainen on vakuutusyhtiön maine. Se millä tavalla vakuutusyhtiö näyttäytyy julkisessa keskustelussa kertoo, millä tavalla ihmiset ovat ehkä valmiita ottamaan yhtiön kautta vakuutuksia.

  • Kiinnittää huomiota vakuutusyhtiön taloudelliseen hyvin vointiin. Eli jos Standard & Pool, Moodys tai Fitch on antanut heikot arvioit vakuutusyhtiön luottovalmiudesta, niin ei kannata sijoittaa.

  • Tietenkin on hyvä tutustua yhtiön taseeseen muutenkin - eli tarkistaa mm. yhtiön osingonmaksu kyvyt.

Niin sanottu yhdistelmä kerroin kertoo jotain vakuutusyhtiön mahdollisesta tehokkuudesta.

\begin{equation*} Yhdistelmä Kerroin = \frac{TappioistaAiheutuvaa + MuuttuvatKulut + MuutVakuutusMenot}{AnsaitutVakuutusMaksut} \end{equation*}

Kerroin antaa kuvan, miten yhtiön taloudellinen toiminta kerryttää tuottoa yhtiölle. Tappioista aiheutuvaa ovat niitä vakuutuskorvauksia, jotka yhtiön pitää maksaa vakuutusten ottajille. Muuttuvat kulut taas liittyvät muuttuviin kustannuksiin, joita kertyy tutkittaessa korvausvaatimuksia sekä tähän toimintaan liittyviä palkkakustannuksia. Muut menot ovat pitkälti edustajien palkkoja ja mainontaan liittyviä menoja.

Mitä pienempi on kertoimen arvo, sitä parempi on vakuutusyhtiön tilanne. Jos kääntää kertoimen toisin päin, niin tällöin mitä suurempi arvo on, sitä parempi on vakuutusyhtiön tilanne. Mutta käytännössä arvo kuvaa prosenteissa, miten suurta osaa tappiot näyttelevät tuotosta.

Jos haluaa ymmärtää, miten tehokasta on vakuutusyhtiön saamat tuotot vakuutuksista, on hyvä vilkaista kulusuhdetta.

\begin{equation*} Kulusuhde = \frac{TappioistaAiheutuvaa + MuuttuvatKulut}{AnsaitutVakuutusMaksut} \end{equation*}

Eli kaava on melkein sama kuin ydistelmä kerroin, mutta siinä ei ole mukana muita menoja.

Mutta ehkä itse käyttäisin kulujen arviointiin hieman helpommin ymmärettävää laskentatapaa, eli käsitettä Operation Expense, joka ei aivan ole sama kuin yllä ilmoitettu asia, mutta kertoo yhtä paljon eli

\begin{equation*} OperationExpenseRation = \frac{OperationExpense}{PremiumEarned} \end{equation*}

Operation expenses arvon löytää ulkomaalaisista taseista suhteellisen helposti - ilman että joutuu kaivamaan tiedoja.

Mutta Kulu suhteen löytää yleensä vakuutusyhtiön julkaisemista taloustiedoista, kuten myös niin sanotun Claim Rationin, joka kuvaa, kuinka paljon vakuutusyhtiö käyttää korvauksiin rahaa tuotostaan.

Kulu suhde kertoo sen, mikä on yhtiön tuleva tuotto, sillä nimenomaan se, miten paljon tuottoa tulee vakuutuksen myynnistä verrattuna vakuutuskorvauksen maksusta ratkaisee yhtiön tulevaisuuden.

On tärkeä myös tajuta, miksi tulevat vakuutussuoritteet ovat tärkeä tekijä vakuutusyhtiötä tutkittaessa. Jos vakuutusyhtiölle iskee päälle todella suuri määrä maksettavia vakuutuksia, eikä yhtiöllä ole reservissään tarpeeksi rahaa vakuutusmaksujen suorittamiseen, vakuutusyhtiö menee konkurssiin. On siis hyvä tarkistaa vakuutusyhtiön kohdalla, miten iso yhtiön reservi on eli ns. statutory capital resources. Tämä jälkeen voi yhtiön taloustiedoista kaivaa esiin, onko kyseinen reservi riittävä yhtiön toimintaan. Mitä todennäköisempiä vakuutusyhtiön toiminta-alueella vakuutusten kerta rysähdykset päälle ovat, sitä suurempi reservin pitää olla. Tämä on syy, miksi on hyvä tiedostaa, millaisia vakuutuksia yhtiö jakaa. Jokainen voi vakuutusyhtiöön sijoittaessaan miettiä, ovatko yhtiön mahdollisuudet saada tuottoa hyvät suhteessa yhtiön riskeihin.

Reservi myös antaa kuvaa, kuinka suuri yhtiö oikeasti on.

Kommentit

Comments powered by Disqus